Na každý měsíc pro Vás připravujeme zajímavé akce a slevy

NOVINKY NA KCE NAJDETE NA

Fc     Masážní salon Johanka

--------------------------------------------------------------------

 

MDŽ 2018 - speciálně je pro Vás připravili akci : každá žena získá 8. března k masáži dárek - Blahodárný parafínový zábal obohacený o vzácné oleje a vitamíny pro regeneraci.

 Akce se týká i k zakoupeným poukazům označeným MDŽ 2018 ! Více o parafínu najete v sekci MASÁŽE A POPIS.

............................................................................................................................................................................................

 

AUTOTRAKČNÍ TERAPIE PÁTEŘE - AUTOTRAKČNÍ LEHÁTKO

Účinky zemské přitažlivosti na člověka v obracené vertikální poloze se začaly zkoumat v souvislosti s výzkumem v leteckém a kosmickém zdravotnictví, kdy se zjišťoval vliv přetížení na fyziologické funkce lidského organizmu.

Trenažéry, jejichž činnost je založena na tomto principu, jsou běžnou součástí speciálního výcviku vojenských pilotů a kosmonautů i v dnešní době. Nácvik obrácené polohy v něm hraje nezastupitelnou úlohu. Pozitivní výsledky, které tento speciální trénink přináší, se s určitým přizpůsobením a modifikací dají přenést i do běžné medicínské a rehabilitační praxe. Z těchto principů vychází autotrakční terapie páteře (ATTP), kterou u nás aplikujeme.

Účinky obrácené polohy

U člověka je krevní oběh v podstatě vertikální a zemská přitažlivost v něm hraje důležitou úlohu. Pod úrovní srdce je tím ovlivněn zejména žilní oběh. Aby se žilní krev dostala do srdce a do plic, musí překonat zemskou přitažlivost. Děje se tak zejména svalovými stahy, jež stlačují žíly a tím pohánějí krev směrem k srdci. Toto řešení je uspokojivé u fyzicky pracujícího, stále se pohybujícího člověka. Naproti tomu u člověka, jenž vede tak zvaný „sedavý“ způsob života, jsou svalové stahy k tomu, aby zajistili normální rychlost krevní oběhu, nedostatečné. To vede k nahromadění žilní krve v dolních končetinách a zejména v břišní krajině, kde krev stagnuje v břišních orgánech, což narušuje jejich dobrou funkci.

V oblastech těla, jež se nacházejí nad úrovní srdce, můžeme narážet na těžkosti s oběhem tepenné krve, zejména směrem k mozku. Tato situace je o to horší, že civilizovaný člověk má při práci „hlavou“ velký požadavek na přívod okysličené krve do mozku. Sedavá poloha je také příčinou posunutí vnitřních orgánů (poklesu žaludku, střev, aj…) což vede k funkčním poruchám. Proto většina zdravotních cvičení, podobně jako i v józe, zcela logicky klade velký důraz na polohy, které tyto nedostatečnosti dokáží kompenzovat. V tomto směru nám dává Autotrakční terapie a obecně využití Autotrakčního lehátka velké možnosti.

Účinky na kosterní skelet

Úrazem, nemocí, nesprávným pohybovým režimem a především věkem dochází k degeneraci meziobratlových spojení. To je také nejčastější příčinou bolestí v oblasti zad. Tedy sesedání disků – meziobratlových plotének a následné dráždění nervových vláken, vycházejících z míšního kmene v meziobratlových štěrbinách. Zde nachází své uplatnění Autotrakční terapie páteře – ATTP. V nakloněných obrácených polohách se svaly rychleji uvolňují, čímž se páteř citelně protahuje. A to již po několika minutách. Toto natažení je způsobeno, z velké míry, opětovným nasátím tekutiny zpět do meziobratlových plotének. Zvyšuje se mimo jiné jejich elasticita a pevnost, a to díky vydatnější výživě. Dochází pak k žádoucí regeneraci a pozvolnému vyrovnání postavení jednotlivých obratlů, což vede ke zlepšení kondice celé páteře a odstranění příčin bolestivých stavů.

Účinky na páteř

  • předcházíme vzniku statických poruch páteře (skolióza) u mladistvých v období růstu
  • prevence vzniku bolestivých vertebrogenních stavů (bolestí zad)
  • léčba většiny bolestivých vertebrogenních syndromů
  • léčba poruch statiky páteře mladých jedinců (vadné držení těla, skoliotické a kyfotické držení těla, léčba skolióz všech stupňů)
trakce.jpg, 17 kB

Účinky na krevní oběh

Obrácená nakloněná poloha, kdy se dolní končetiny a spodní část trupu dostává nad úroveň srdce, má významné účinky na krevní oběh. Víme, že vzpřímená poloha podporuje městnání žilné krve v částech těla pod úrovní srdce, zatímco nad úrovní srdce je naopak bržděn tok tepenné krve. Obrácená poloha na autotrakčním lehátku způsobuje obrat v této situaci; žilní krev je okamžitě odváděna zpět z dolních končetin a jsou odstraněny krevní stáze z břišních orgánů. Tím se urychluje návrat krve do srdce. Uspíšením návratu žilní krve dostávají plíce větší množství krve k okysličení a pročištění. Tato poloha na autotrakčním lehátku, spolu s hlubokým dýcháním, tak významně přispívá k detoxikaci organismu, aniž by výrazně zatěžovala srdce, jež bije rovnoměrně a klidně. Tepenná krev přichází v dostatečné míře a pod lehkým tlakem do mozku, zatímco ve vzpřímené poloze musí tato krev překonávat účinky gravitace. Tyto kontrolované polohy na autotrakčním lehátku mohou významně působit jako prevence proti žilním městkám, křečovým žilám a hemeroidům. Při pravidelné aplikaci lze těmto obtížím účinně předcházet, resp. přispět k jejich odstranění nebo alespoň zmírnění.

Účinky na vnitřní orgány

Oblast břicha je v podstatě staveništěm našeho organismu. Podle orientálního celistvého pojetí člověka je zde energetické centrum těla. Jde o oblast mezi bránicí a pánví, která hraje v našem životě rozhodující úlohu. Kontrolovaná obrácená poloha na autotrakčním lehátku uvádí do oběhu masy krve z břišních orgánů. Spolu s tím, zajišťuje dostatečný odtok krve z orgánů uložených v podbřišku, kde prakticky celodenní poloha v sedě (charakteristická pro mnoho z nás), vede takřka k trvalému překrvení. Prostatické potíže, jimiž trpí tolik mužů po padesátce, jsou komplikovány (a někdy dokonce vyvolány) tímto městnáním. Při kontrolované obrácené poloze dochází k uvolnění prostaty a je pociťována okamžitá úleva. Dochází rovněž k odkrvení pohlavních orgánů. Břišní orgány, trpící často poklesem (ptózou ledviny, žaludku, střev aj.), se dostávají znovu do své normální polohy a nabývají původní formy, což působí mimořádně dobře na jejich správnou funkci. Významné je to především pro zažívací ustrojí a játra. Mnoho lidí se sedavým zaměstnáním trpí, více či méně, zjevným překrvením tohoto orgánu. Uvědomíme-li si, že veškerá žilní krev z trávicího ústrojí prochází játry, pochopíme, že je nutné se vyhnout překrvení tohoto orgánu. Zajištění správného průtoku žilní krve trávicím systémem vede obecně ke zlepšení zažívacích funkcí, což eliminuje vznik řady chorob těchto orgánů, jako např. cukrovky, vředů atd.

Účinky na plíce

Kontrolovaná obrácená poloha na autotrakčním lehátku upravuje radikálním způsobem dýchání. Působí především během výdechu, jenž je v dýchacím cyklu rozhodující. Nedostatečný výdech vede k trvalé stagnaci zbytkového vzduchu, jenž je v podstatě toxický. Jinými slovy, limituje množství vzduchu, které můžeme vdechnout. Plíce civilizovaných lidí jsou špatně provětrávány. Obrácená poloha usnadňuje hluboký výdech tlakem orgánů na bránici. Plíce jsou díky tomu dobře ventilovány, což je pro naše zdraví zvlášť důležité.

Účinky na centrální nervový systém

Mozek je nejlépe prokrvovaný orgán našeho těla, neboť jeho potřeba čerstvé krve je nesrovnatelně vyšší než u jiných orgánů nebo tkání. Během kontrolované obrácené polohy přitéká krev s vydatnou pomocí gravitace, v dostatečném množství a pod mírným tlakem do mozkového oběhu, aby jej doslova pročistila. Kontrolovaná autotrakční poloha nám zachovává, popřípadě obnovuje pružnost kapilár, zásobujících mozkovou tkáň. Dostatečné promytí a otevření mozkových vlásečnic napomáhá předcházení a eliminaci migrén a dalších bolestivých stavů hlavy. Zvýšeným prokrvením mozku podporujeme a stimulujeme duševní funkce. Zlepšuje se paměť, stejně jako soustředění. Zvyšuje se odolnost proti nervové únavě, pozitivní vliv lze sledovat i na stavy úzkosti a nervozity. Celkově se zlepšují fyziologické funkce mozku, což nám umožňuje dokonaleji využívat všech svých duševních schopností.

Další účinky Autotrakční terapie

Tím, že nám kontrolovaná autotrakční poloha zlepšuje statiku páteře, zároveň zajišťuje i správný vzpřímený postoj těla, což se nám následně projevuje i v  přirozeně pružné chůzi, bez projevů bolestí v bederní a šíjové oblasti zad. Dostatečným prokrvením obličeje tepennou krví je pokožka lépe vyživována, dokonce lépe než kosmetickými přípravky. Díky autotrakční obrácené poloze dochází k omlazování všech vrstev kůže a k její celkové regeneraci. Stejně tak dochází k dobrému prokrvení vlasové pokožky a podpoře růstu vlasů.

Nejvhodnější doba pro aplikaci obrácené polohy na autotrakčním lehátku je v odpoledních hodinách nebo večer, po celodenní zátěži. Ta je z těla kontrolovanou autotrakční polohou doslova sejmuta. Pokud již nejsme následně vystaveni žádné zátěži, přetrvává uvolnění páteře, kloubů a celého těla i do dalších dnů. Tím jsou samozřejmě podpořeny a prohloubeny všechny další terapeutické účinky, včetně těch na naší psychiku.

autotrakcni_terapie_patere.jpg

Terapeutické účinky

Zemský povrch je nabit záporně, avšak vysoká atmosféra má náboj kladný. Spodní vrstvy atmosféry, v nichž žijeme, se tedy nacházejí v elektrostatickém poli směřujícím shora dolů. Při poloze vstoje je člověk vystaven vertikálnímu proudu této energie. Při kontrolované obrácené autotrakční poloze působí tento proud na naše tělo obráceně, což má na celý náš organizmus kompenzační účinek. Ten vede k vysoké terapeutické hodnotě obrácené polohy. „Pohlížíme-li na život z hlediska biofyzikálního, vidíme, že elektrické jevy jsou základem veškerého buněčného života a docházíme k tomu, že konečnou fází všeho je elektrický náboj“ (Dr.J.Belot).

To plně zdůvodňuje nutnost zakomponovat obrácené polohy do našeho života. Dalším přínosem obrácené polohy na autotrakčním lehátku je odstranění nespavosti a naopak prohloubení spánku. Velkou předností autotrakční terapie na autotrakčním lehátku, je její snadné zaujmutí a následné plynulé ovládání přechodů z jednotlivých kontrolovaných poloh. Bez jakékoliv fyzické námahy zaujímáme různé úhly kontrolovaných obrácených poloh tak, aby plně odpovídaly aktuálnímu zdravotnímu stavu organizmu. Řídíme se plně podle tohoto stavu a podle vnímaných pocitů. Dbáme na to, aby byla autotrakční terapie kontrolovanými obrácenými polohami pouze příjemná. Podle těchto subjektivních pocitů volíme sklon a dobu setrvání v každé konkrétní autotrakční poloze.

 Kontraindikace autotrakční lehátko:
◾ vážná srdeční onemocnění (těžší stavy po infarktu myokardu, těžké vrozené srdeční vady)
◾ stavy po mozkové mrtvici
◾ při bolestech hlavy po zánětu mozkových blan
◾ při výduti mozku

         zelený zákal oční
◾ akutní stavy po zlomeninách obratlových těl
◾ totální endoprotézy kyčlí a kolen
◾ po čerstvých operacích plotének páteře
◾ při hemofilii
◾ při těžké cukrovce
◾ stavy po operaci lebky
◾ stavy po amputaci jedné dolní končetiny

          těžké psychotické stavy (stavy nepříčetnosti apod.)
◾ trvale vysoký krevní tlak či naopak velice nízký 110/50
◾ těhotenství
◾ akutní virové či bakteriální onemocnění

        vážná vnitřní onemocnění (např. kolagenozy,- onemocnění vazivového pojiva
◾ akutní záněty
◾ u lidí vážně nemocných (např. rakovina) nebo trpících různými vážnými zdravotními problémy musí vhodnost cvičení na AL a jeho aplikaci doporučit ošetřující lékař.

           Pokud má klient sebemenší pochybnosti zda ano či ne, ať vše konzultuje s ošetřujícím lékaře !

AKCE NA ÚNOR - platí i na

                                         !! zakoupené dárkové poukazy !!

                                                    60 min. / 450 Kč

Akce-leden-2018NOVOROČNÍ LEDNOVÁ AKCE

                                        500 KČ/ hod.

 Cokol-PROSINCOVÁ AKCE

                                        500 Kč/hod.  (-100 Kč )

                    ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ - záda, nohy

 LymfaAKCE DO KONCE LISTOPADU

                                                             -100 Kč/hod.

                                                 LYMFATICKÁ MASÁŽ

Cokoladka-2 AKCE NA LISTOPAD

Pozvánka na AKČNÍ MASÁŽ .

Oblíbená masáž obličeje lávovými kameny. Navíc v ceně zdarma ČOKOLÁDVÝ ZÁBAL ..... + 15 min.     45 min. 300 Kč

 

 

 

Podzim-2017 AKCE NA ŘÍJEN

Prohřívací masáž lávovými kameny + Breussova energetická masáž páteře - báječných 75 minut proti bolesti zad za 500 Kč

  

 AKCE NA ZÁŘÍ

- šance třeba pro Vás
 

Bambusová masáž ( běžně 500 Kč, po slevě pouhých 400 Kč )

Jedná se o masáž hloubkovou, která zcela jedinečně a neobyčejně účinně dokáže protáhnout svalová vlákna a svaly naprosto celého těla. Tato technika teprve proniká do našich "končin" z USA a stává se oprávněně velikým trendem. Zahrnuje v sobě prvky masáže thajské, čínské a shiatsu masáže , ale také lymfodrenáže a klasické masáže....

Masáž je osvědčená v boji proti ztuhlým svalům, dokáže úžasně pomáhat proti celulitidě a při tlaku na určená místa pomůžete klientům při nejrůznějších problémech.

TAK SE OBJEDNÁVEJTE A NAJDĚTE DALŠÍ SVOU OBLÍBENOU MASÁŽ.

       smile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hledat
MENU
Fotogalerie
Nejnovější fotka
fotogalerie
KONTAKT A MAPA

Pulp.J@seznam.cz 

Jana Pulpánová

728 241 755

 

studio KALOKAGATHIA

Pardubice

Palackého třída 1929

vstup z prostor Gynekologické ordinace MUDr. Miriam Sýkorové, na mapě nad Ge Money bank ( bývalá elektra).

masážní salon JOHANKA

MORAVANY u Holic

V Dubovci 68

možno po domluvě i MOBILNĚ

Zvětšit mapu

 

Toplist
Facebook